امروزه بیش از هر زمانی مصرف کنندگان تاکید ویژه ای بر روی کیفیت محصول و ایمنی مصرف دارند.

با اجرای سیستمهای تضمین کیفیت و ایمنی غذایی ISO9001 و ISO22000 و دریافت گواهینامه های مربوطه، کیفیت محصولات شرکت GreenField مورد تایید قرار گرفته است.

همچنین برخی از محصولات این شرکت بصورت ارگانیک عرضه میگردند و بوسیله گواهینامه های معتبر ارگانیک ، کوشر و حلال مورد تایید قرار گرفته اند.

FSSC 22000

ISO 9001

ISO 22000

Organic

Kosher